creating a new creativ platform

måndag 7 juni 2010

likheter finnes trots allt- någon gemensam utställning blir det dock inte denna sommaren

Jag har inte varit helt ute och cyklat ändå.. Tittar man på avgångseleverna på Konstfack så finns det en hel del likheter och samma tankar i en del av deras examensarbeten som i mitt. Jag kunde verkligen ha vågat gå än längre och jag blir mer och mer frustrerad över att Göteborgsklimatet faktiskt är en aning..tillbaka hållande, om man kan säga så. Tex så har Nina Westman gjort sitt magisterarbete kring funderingar om huruvida glas kunde vara annat än skålar, vaser och dryckeskärl. Hon har gjort glas till en teaterföreställning på Unga Klara. Kanske borde glaset vara en del av scenkonsten i framtiden? Helt klart så gjorde många studenter mer konceptuella verk än rena produkter...
Ivana Kralikova ställer också frågor om konsthantverket och dess roll. Här resonerar hon kring produktionen och har skapat verk som hämtat inspiration från matlagning. Hon menar att design och konsthantverk ger samma endorfin-kick som matlagning.

Borta är alla "jag"-referenser. Vi lämnar det här grottandet i den egna, ego-centriska historien och tittar framför allt på skrået. Vad betyder det att vara formgivare när alla med ett par enkla tryck på datorn kan rita en egen stol? Vad ska en designer bidra med? Vad är det som gör en produkt av en formgivare unik till skillnad från den som amatören gör??
Vad betyder det att ha en formgivare bakom en produkt? Finns det ett värde?

Inga kommentarer: