creating a new creativ platform

onsdag 19 maj 2010

summering

Jag tar med mig att jag "kan" ha svårigheter med att avsluta. Det kan stämma. Jag har märkt det själv också och det är kan hända lite genomgående i mitt liv i stort. Men jag jobbar med det. Annars va jag tvungen att göra det jag gjorde. Jag valde bort många intressanta trådar, visst, men de finns ju kvar att avsluta och fördjupa mig i längre fram. Ett materialbibliotek, som de sa. Ambitionen var ju ändå att försöka hitta något nytt för mig, ett annat sätt att förhålla mig till keramikkonst och konsthantverk på. Eller överhuvudtaget ETT sätt.Ta reda på lite var jag själv står och tycker. Ambitionen var att gå hela vägen med en performance - tvingades ändå till en kompromiss i slutändan. Men jag tänker att det är ju inte slut bara för att examensutställningen är nu. Jag hoppas kunna få genomföra mitt verk vid ett tillfälle längre fram och då kunna gå hela vägen. Annars tror jag faktiskt att projektet har hjälpt mig med att kunna slänga av mig "kappan" Den unkna lite inskränkta och kanske tom. lite konservativa kappan. Jag hoppas det.Det var nog det som var meningen hela tiden. Vissa tycker att det var ett onödigt arbete med tanke på att diskussionen är ointressant och förlegad. Men de är nog sådana personer som redan lyckats frigöra sig. Jag tror inte frigörelse har bara att göra med vilken tid man verkar i just nu utan väldigt mycket handlar om vad man har med sig i bagaget i form av normer,värderingar och erfarenheter. I stort. Det kan ha med självförtroende att göra , eller snarare brist på det, och i vilken kontext/kultur man befinner sig i. Till syvende och sist är det ju enbart mot sig själv man kan jobba och sina egna gränser man kan tänja på. Oavsett hur de stämmer överrens med andras.

Inga kommentarer: