creating a new creativ platform

onsdag 19 december 2007

I wish.......for christmas .. do..do.!

Hon skrev: "ta mig i handen så går vi vägen fram tillsammans"

Han läste: " ta mig i häcken så går vi vägen fram tillsammans"

Det var ju bara önsketänkande.

från bådas sida.

Inga kommentarer: