creating a new creativ platform

onsdag 28 april 2010

this is what it looks like

Objekt som tillkommit i mitt pågående examensarbete från Masterprogrammet i keramikkonst på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.
Objekten ingår i mitt arbete om att hitta nya vägar för mig själv att arbeta med lera. Vad innebär keramikkonst tex? Räcker det att beståndsdelarna i objekten är i någon typ av porslin eller keramik eller måste upphovskvinnan ha tillverkat dem själv? Ihopsättningen är ju gjord av mig anyway."Resumé" trådkorgshylla,porslin,lergods,stengods olika tekniker. 2009 fotograf Elisabeth Billander"utan titel" värmeplatta, trä,vedeldat stengods,keramikkanin från N.Y. 2010 fotograf Elisabeth Billander"Barbara" skål av gjuten lergods, porslin 2010 fotograf Elisabeth Billander

Vissa har också uppfattningen om att det "riktigt keramiska" är att glasera ihop föremål och inte limma dem. Men limma funkar bra. En skulptur skall ju ändå inte behöva hålla för diskmaskin eller annan grov hantering. Skålen Barbara är helt gjord av mig och dessutom glaserad. Svanarna hade jag sen innan och de är ihopglaserade med skålen. Är den mer keramisk än de andra verken? I skulpturen utan titel är det vedeldade lilla fatet gjort av mig medan de övriga materialen är "annat".Finns det någon skillnad i dessa objekt? Värde i materialval, estetik eller i funktion?

torsdag 22 april 2010

Minnen från N.Y


In dialogueSå här har det sett ut mestadelen på min arbetsplats under examensprojektet. Det börjar lida mot sitt slut. Jag kan inte avslöja något men en liten ledtråd kan jag ge..- det handlar om arbete, arbetsplatsen som plats och vilka olika roller man behöver ikläda sig som konsthantverkare. Så hoppas jag att det blir en eller annan disskussion kring leran som material och företeelse inom keramikkonsten.