creating a new creativ platform

torsdag 22 april 2010Så här har det sett ut mestadelen på min arbetsplats under examensprojektet. Det börjar lida mot sitt slut. Jag kan inte avslöja något men en liten ledtråd kan jag ge..- det handlar om arbete, arbetsplatsen som plats och vilka olika roller man behöver ikläda sig som konsthantverkare. Så hoppas jag att det blir en eller annan disskussion kring leran som material och företeelse inom keramikkonsten.

Inga kommentarer: