creating a new creativ platform

torsdag 29 maj 2008

proffesur pa Burg-gebiechenstein

Jag är sa allergisk! Näsan bara rinner och jag snörvlar hela tiden. När det ar sa kan inte ens stralande väder göra susen... Ska testa en annan medicin än den jag har nu. Har suttit pa föreläsningar en och en halv dag pga att de har haft professorstjänsten för keramikavdelningen utlyst. Det var 7 st. utvalda att komma och berätta om sitt eget arbete, erfarenheter och ambitioner. Intressant att höra men ocksa intressant att se själva förfaringssättet. Det är en kommitté som utsett dessa 7 varav tva studentrepresentanter. Efter varje framställning träffades jurun med den som presenterat sig i enrum för ytterligare 15 minuters intervju...
Sa nu är det spännande att se vem dom finner mest lämplig. Det är en tjänst pa 5 ar med chans till förlängning pa typ...tillsvidare eller lat oss säga livstid om ingen drastiskt skulle hända!

Inga kommentarer: