creating a new creativ platform

tisdag 12 januari 2010

konsthantverkets vara


Konsthantverkets vara, tror jag handlar om att tillverka, skapa, producera. Någonting. Det verkar i alla fall så om man får se till det projekt som jag själv håller på med just nu. Visserligen är jag precis i startgroparna men utgångspunkten är i alla fall en typ av "antimaking". Jag ser inte det som fult eller negativt att "göra ner" eller "förstöra" om man nu ser det som det utan jag ser det mer som ett annat sätt att förhålla mig till materialet. Det blir något ändå, bara inte det man förväntar sig. En skulptur har kanske inget annat syfte än att glädja sin omgivning och sprida skönhet omkring sig..?..Så om man ser till Keramikkonst och till en hög av krossad keramik - kan jag inte se att den skulle vara mindre vacker än något annat.
Om man ser till görandet i sig - kan det handla om att materialisera något. Förädla ett material till något annat, ett verk. Att krossa ett befintligt objekt för att få "krosset", ses kanske inte som en aktiv handling, inte som en materialisering utan då som en nedmontering, demolering. Jag hävdar ändå att aktionen med dess intentioner ändå är likvärdig och bör värderas likvärdigt.Att sedan eventuellt sortera alla små bitar i olika kriterier skulle tydligen inte heller kallas materialisering SÅVIDA inte utövaren i det här fallet "gör" någonting med de små bitarna (krosset) helst bygger ihop det igen till något man kan läsa av eller förstå.

Inga kommentarer: