creating a new creativ platform

torsdag 24 maj 2012

Nya blickar-Nordiska akvarellmuseet
Som en av fem utvalda konstnärer skall jag medverka i ett projekt på Nordiska Akvarellmuseet i höst.
 

 
 
De fem utvalda konstnärerna är:

Elisabeth Billander
Henrik Bromander
Jesper Norda
Ida-Lovisa Rudolfsson
Hendrik Zeitler
 


 Utdrag ur projekt beskrivningen:

"Nya blickar – Kreativ plattform för konstnärer med samlingen i fokus
Nordiska Akvarellmuseet har sedan starten arbetat tillsammans med det aktiva konstlivet och strävar efter att stötta konstlivets olika aktörer och vill kunna fungera som en konstnärlig plattform och berikande kontaktyta. Museet  vill också utforska olika sätt att med samlingens konst i centrum skapa möten och samarbeten med konstnärer från olika fält. Inom den konstnärliga delen av projektet Nya blickar bjuds konstnärer in från olika fält in för att i gemensam workshop tillsammans med museets pedagoger ta sig an och arbeta utifrån verk ur museet samling. Arbetet fortlöper och dokumenteras i loggböcker och resultatet presenteras i gestaltad form.
 
I museets särart (akvarellen) finns en given begränsning som fungerar som en spännande punkt att utgå ifrån. Att låta konstnärer från olika discipliner mötas och diskutera utifrån detta genererar nya tankar både om mediet och om verkens innehåll. Vi vill skapa en plattform för tvärkonstnärligt utforskande med museets samling som gemensam nämnare. Det har legat i museisamlingars natur att aldrig vara tillgängliga i sin helhet. Det som presenteras på institutionerna är oftast ett urval. Den konstnärliga plattformen syftar till att hitta nya vägar för att presentera och tolka samlingens verk, samt att ge plats för den konstnärliga processen hos inblandade konstnärerna.
 
Resultaten presenteras på museet och kan visas i gestaltad form (så som konstverk, musik etc.) eller som en diskussion, text eller föreläsning. Den konstnärliga verksamheten på museet dokumenteras av museets personal och processen dokumenteras av deltagarna själva i loggböcker."
 

Inga kommentarer: