creating a new creativ platform

tisdag 19 juni 2007

" i det enkla finns möjligheter "Rörprojektet är på gång. full gång !

Jag kom på att jag redan har ett arbetsnamn på det här projektet. jag sökte t.o.m stipendiepengar för att kunna jobba med det (något som jag ändå inte fick och jobbar med det ändå verkar onödigt att vara ledig på sommarlovet ! )

Arbetsnamnet är följande :

" I det enkla finns möjligheter "

Idén till namnet är delvis kopplat till den tekniken jag använder mig utav i framställningen av rören. Men också att det finns så många utvecklingsmöjligheter av en så enkel form som en cylinder. Cylindern i det här sammanhanget är också väl förankrat i den keramiska traditionen framför allt inom brukskeramiken. I och med processen har även en tredje dimension lagts till eftersom jag valt att inte sätta ihop alla delarna utan låta delarna vara som byggstenar i en helhet.

Inga kommentarer: