creating a new creativ platform

måndag 14 april 2008

langsamt ner pa djupet

Idag skiner solen och jag har alla dom här fragorna i huvudet alla känslor som börjar vilja krypa upp till ytan som jag inte haft tid för sen jag kom - som jag valt att inte vilja ha tid för sen jag kom eftersom jag har velat komma igang med arbetet pa skolan. Komma igang med ett visst socialt umgänge, parta, ha kul snacka vara sofistikerad och kulturell ga pa gallerier oh pa bio...ouh.
Det finns alltid en längtan.
Kan längtan vara drivkraften?
ja jag vet inte ,
melankoli kanske...
Det maste ju ocksa fa finnas. utrymmet för att känna melankoli, tomhet, ledsamhet, saknad och grat...
...utan att man för den saken skull ska kunna sätta ord pa det eller dela in det i olika fack och kunna svara pa fragan varför och vad kommer det sig.
Viktigt kan möjligtvis vara att ställa fragan varför och vad kommer det sig...men det behöver inte vara fragor som man ska behöva svara pa. inte med en gang.
Go with the flow borde funka här ocksa- fast det är ett annat känsloflöde - en annan rytm.
Ett annat flöde och kanske till och med en annan riktning. nerat. Vad finns där - om jag vagar ga pa djupet ?

Inga kommentarer: