creating a new creativ platform

lördag 5 april 2008

two tip in one

Ett filmtips:

SCIENCE OF SLEEP


Darefter ett galleritips:
(om ni inte kan komma till Halle, kan man ga in pa hemsidan)

http://www.ufogaleri.com/

konstnaren heter JAY GARD (CARO, GARO...inte latt att se)

Inga kommentarer: