creating a new creativ platform

måndag 19 november 2007

Frihet genom möjligheterna

skapar möjligheter.
att göra det, skApa möjligheter gör att livet känns såÅ mycket rRroligare. Lättare på nåt sätt. Jag vet inte vad det är som gör det men, jag äälskar att kunna skapa mina egna förutsättningar och är beroende av att känna att jag har kontroll och frihet. Frihet får jag genom att skaffa mig möjligheter.

Inga kommentarer: