creating a new creativ platform

fredag 8 maj 2015

kurs i 3-dimensionell gestaltning. kort tid kvar för anmälan8-12 juni - 3-dimensionell gestaltningDetta är en idébaserad gestaltningskurs för 3-dimensionell och rumslig form. Tyngdpunkten ligger på experimenterandet och den kreativa processen.
Du kommer få arbeta med installationer i stora format genom att återanvända olika material*.
Kursen kommer till stor del ske utomhus då du kommer att utgå från specifika platser i vår vackra närmiljö.
Parallellt med din installation kommer du att bygga upp en skissdagbok genom att fota, dokumentera, anteckna och skissa. Boken är det som du får med dig hem i fysisk form, resten får du med dig hem i kropp, sinne och upplevelse.
Under veckan kommer samtalen att utgå från deltagarnas processer där det du delar med dig blir en viktig del för kursens innehåll.
Kursens syfte: Kursen syftar till att inspirera och öppna din kreativitet, utveckla dig inom abstrakt konst och hur du omsätter en idé till tredimensionell gestaltning.
Målgrupp:  Kursen passar dig med eller utan förkunskaper som vill utveckla dig inom kreativt tänkande och gestaltning. Den vänder sig med fördel till dig som jobbar inom konst- och bildområdet och behöver inspiration, nya infallsvinklar och ett sammanhang där du tillsammans med andra fyller på och vidareutvecklar ditt skapande. Det kan till exempel vara en vidareutbildning för lärare för alla åldrar, arbetsterapeuter, konstnärer, formgivare med mera.
Kursledare: Teresa Bortoluzzi, textil- och bildlärare, och Elisabeth Billander, keramiklärare, på Löftadalens folkhögskola
Ansök senast: 10 maj
Kostnader: 4.550 kr kost och logi. 3.650 kr utan logi. Materialkostnad tillkommer.

 
                            *) Material såsom frigolit, lera, trä, betong, naturmaterial, isolermaterial, färg med mera

Inga kommentarer: