creating a new creativ platform

måndag 26 november 2007

så sant..

Armando sa en gång:

" Det finns dom som med en gång, så fort dom hör musik, spontant börjar dansa - så finns det dom som avvaktar innan dom lärt sig stegen"

1 kommentar:

konstbyrån sa...

känner inte armando men fan va trist att jämt lära sej. att vänta. titta på. vilja och inte våga skapa sin egen dans.
att tacka nej till det inre barnets inbjudan till spontan lek gång på gång. fyttirackarns alltså vad nej till det.

armando: hoppas du dansar likt zorbabuddha. imorgon kan du vara förlamad, också i kroppen. vilket öde. vilket dilemma. vilket MILENNIUM!
den Fria dansen är Livets dans!

grrr..våga vägra squaredans och inse att det inte är nån jävla tävling, armando.
en edwin på det!!